Jouw belastinggeld gaat naar de subsidies op biomassa. Dit gaat ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. Wil jij ook dat dit stopt? Steun ons dan vandaag.


De hoogste rechter in Nederland heeft in de Urgenda Klimaatzaak geoordeeld dat wij  een reële kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van CO2-uitstoot. Daarom is de Nederlandse Staat verplicht om die uitstoot voor eind 2020 met 25% te verminderen. In de video hieronder leggen de directeur van Urgenda en 10 wetenschappers uit hoe de politiek zich schuldig maakt aan het niet nakomen van deze verplichting.De Biomassazaak


Het bewijs is duidelijk. Om catastrofale opwarming van het klimaat te voorkomen, moeten we de CO2-uitstoot sterk verminderen en de koolstofopslag in natuurlijke ecosystemen verhogen. Bossen zijn de beste manier om koolstof uit de lucht te halen. Maar de Nederlandse regerering bevordert met biomassacentrales het kappen en verbranden van bomen. Ze zeggen dat bomen terug zullen groeien en dat maakt het verbranden "koolstofneutraal". Hierdoor is er een explosieve stijging van boskap waardoor de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof ook stijgt. Met als gevolg ernstige schade aan onze gezondheid, de bossen en daarmee de biodiversiteit en het klimaat verwachten.

 

Gesteund door de wetenschap gaan we daarom rechtszaken tegen de overheid en de industrie aanspannen. Boskap en verbranding van biomassa vernietigen cultureel erfgoed en oude bossen en schaden de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen wereldwijd. Ook is het in strijd met het EU-beleid om het milieu te beschermen, natuurlijke hulpbronnen verstandig te gebruiken, klimaatverandering te bestrijden en ervoor te zorgen dat de vervuiler betaalt.

 

Naast de door ons ingediende juridische bezwaren, WOB-verzoeken, in gebreke stellingen, actualisatie- en intrekkingsverzoeken van vergunningen voor de biomassacentrale gericht aan de Provincie en Omgevingsdienst zijn inmiddels ook de  eerste rechtszaken gestart. Helaas zullen er nog vele acties en rechtszaken moeten volgen om dit destructieve beleid de wereld uit te helpen. Wil jij ons steunen? Lees hieronder hoe jij mee kan helpen.


Jouw bijdrage


Doneer een zelf gekozen bedrag aan stichting EDSP ECO met de referentie "Biomassa Zaak". Alle donaties die wij ontvangen worden besteed aan de acties en rechtszaken tegen biomassacentrales, het verbranden van houtige biomassa en ontbossing in Nederland.


EDSP ECO Donation

Doneer om de Biomassa Zaak te steunen


Heel erg bedankt voor je donatie. Elke cent zal direct worden toegewezen aan de Biomassa Zaak om acties en rechtszaken om ontbossing en de verbranding van houtachtige biomassa te beëindigen. U kunt kiezen voor een eenmalige donatie of een vaste overschrijving voor een klein bedrag per maand kiezen. Uw donaties kunnen worden overgemaakt naar:

Naam:                       EDSP ECO
Rekening nummer: NL93 TRIO 0788 8220 55

Onder vermelding: Biomassa Zaak


Of gebruik paypal om je donatie over te maken.

N.B. Voor een eenmalige betaling is Paypal een makkelijke en veilge manier om een betaling te doen. Voor een periodieke donatie kunt u beter een periodieke overboeking rechtstreeks via de bank doen, vanwege de steeds terugkerende kosten van een Paypalbetaling. 

EDSP ECO Become our Patreon

Word onze Patreon


EDSP ECO creëert een omgeving om organisaties wereldwijd te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor acties om de planeet te beschermen, armoede te beëindigen of de welvaart te vergroten. We bieden ondersteuning in de vorm van websites bouwen, uitgebreid onderzoek doen, digitale campagnes aanbieden, betrokken partijen verbinden en openbare toespraken en interviews houden en milieuvriendelijke oplossingen bouwen en uitrollen. Daarnaast richten we ons actief op politici en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor vervuiling en klimaatverandering. Bekijk ons ​​& steun ons op Patreon. Bij voorbaat bedankt!


EDSP ECO Support our Partners


Steun onze Partners


We ondersteunen meerdere organisaties die allemaal toegewijd zijn om een ​​betere wereld te bouwen. Als je ons werk en onze ideeën leuk vindt, dan vind je zeker ook de volgende organisaties gaaf:

Over ons


De website www.biomassazaak.nl is onderdeel van een grootschalige internationale campagne van nationale en internationale organisaties tegen de biomassa lobby in Nederland. Wij vervolgen de mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat jouw belastinggeld gebruikt wordt om bossen te kappen om de meer dan 600 biomassacentrales in Nederland te voedden. Wij zijn de medeoprichters van de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales , de Bomenbond en de Klimaatcoalitie en beheren de websites www.the-fab.org en www.biomassmurder.org en www..bomenbond.org en www.klimaatcoalitie.org